Вівторок, 14.08.2018, 10:46
Вітаю Вас, Гість
 АТЕСТАЦІЯ
Атестація педагогічних працівників - це система заходів, 
спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної 
діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного 
працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється 
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 

 Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого 
безперервного підвищення рівня професійної компетентності 
педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, 
розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 

 Основними принципами атестації є відкритість та 
колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного 
працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його 
педагогічної діяльності. 

 Атестація педагогічних працівників навчальних та інших 
закладів є обов'язковою. 

 

СКЛАД АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ У 2017-2018 Н.Р.

Голова: Мазійчук С.М., зав. ДНЗ №7 «Берізка»

Заступник: Михайленко О.В., вихователь-методист ДНЗ №7 «Берізка»

Секретар: Посполіт Л.М., вихователь ДНЗ №7 «Берізка»

 

Члени комісії:

Сапунова Т.В. – методист ММК

Дука Л.В., вчитель-логопед, голова ПК ДНЗ №7 «Берізка»

Отцевич Л.І. –завідувач ДНЗ №6 «Малятко»

Кузьмич Л.П. - вихователь ДНЗ №6 «Малятко»

Буряновська Т.В. - вихователь ДНЗ №7 «Берізка»

Ружановська Л.В. – вихователь ДНЗ №7 «Берізка»

 

СПИСОК

педагогічних працівників ДНЗ №7 "Берізка", що  атестуються  у 2017-2018 н.р.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта

Спеціальність за дипломом

Рік попередньої атестації

Результати попередньої атестації

Курси підвищення кваліфікації

На що претендує

категорія

звання

Категорія

Звання

1

Миколаєнко Надія Іванівна

Вища

Дошкільна педагогіка

2013

Підтверджено  вищу кат., 

2017

Підтвердження

вищої кат.

 

2

Кучеренко Жанна Олександрівна

Вища

Дошкільна педагогіка

2013

Встановлено вищу категорію

встановлення звання "Вихователь-методист"

2017

Підтвердження

вищої кат.

 

Підтвердження звання "Вихователь-методись"

3

Шарій Тетяна Василівна

Вища

Практична психологія

2015

Встановлено ІІ категорію

 

2015  

       

Встановлення І категорії

 

               

 

 

Графік роботи атестаційної комісії ДНЗ №7 "Берізка"
у 2017-2018 навчальному році

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні члени атестаційної комісії

1

Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Вересень

 Михайленко О.В.

 Ружановська Л.В.

Посполіт Л.М.

Буряновська Т.В.

Отцевич Л.І.

Дука Л.В.

2

Оформити стенд з питань атестації

Жовтень

3

Розробити поради, пам’ятки для педагогів, які атестуються

Жовтень

4

Вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються

Відвідати та проаналізувати заняття та інші форми роботи з дітьми

Миколаєнко Н.І.

 листопад

 Ружановська Л.В.

Михайленко О.В.

 

Кучеренко Ж.О.

 грудень

 Михайленко О.В.,

 Буряновська Т.В.

 

 

Шарій Т.В.

січень

Михайленко О.В.,

 Мазійчук С.М.

 

 

 

 

Вивчити рівень знань, умінь і навичок дітей у групах, де працюють педагоги, що атенстуються

До 13 березня

 Михайленко О.В.,

Ознайомитися з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах тощо

До 13 березня

 Члени АК

 

5

Підготувати атестаційні матеріали працівників для розгляду їх на засіданнях атестаційної комісії

 до 1 березня

 Члени АК

6

Ознайомити працівників, які атестуються, з їхніми характеристиками (під підпис)

 до 6 березня

 Михайленко О.В.

7

Провести засідання атестаційної комісії

Про розгляд документів, що надійшли до атестаційної комісії; затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році

  9 жовтня

 Мазійчук С.М.

Про затвердження графіка роботи атестаційної комісії;

  15 жовтня

 Мазійчук С.М.

Про атестацію педагогічних працівників (підсумкове)

 до 31 березня

 Мазійчук С.М.

8

Оформити атестаційні листи. Другі примірники атестаційних листів видати працівникам під підпис

не пізніше трьох днів після атестації

 Мазійчук С.М.

9

Оформити матеріали за наслідками атестації (клопотання про присвоєння певним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання, про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»)

 До 1 квітня

 Михайленко О.В.