Четвер, 21.09.2017, 14:17
Вітаю Вас, Гість
 АТЕСТАЦІЯ
Атестація педагогічних працівників - це система заходів, 
спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної 
діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного 
працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється 
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 

 Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого 
безперервного підвищення рівня професійної компетентності 
педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, 
розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 

 Основними принципами атестації є відкритість та 
колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного 
працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його 
педагогічної діяльності. 

 Атестація педагогічних працівників навчальних та інших 
закладів є обов'язковою. 

 

СКЛАД АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ У 2015-2016 Н.Р.

Голова: Мазійчук С.М., зав. ДНЗ №7 «Берізка»

Заступник: Михайленко О.В., вихователь-методист ДНЗ №7 «Берізка»

Секретар: Посполіт Л.М., вихователь ДНЗ №7 «Берізка»

 

Члени комісії:

Сапунова Т.В. – методист ММК

Дука Л.В., вчитель-логопед, голова ПК ДНЗ №7 «Берізка»

Отцевич Л.І. –завідувач ДНЗ №6 «Малятко»

Миколаєнко Н.І. - вихователь ДНЗ №7 «Берізка»

Кучеренко Ж.О. - вихователь ДНЗ №7 «Берізка»

Болтаєвська О.М. – вихователь ДНЗ №7 «Берізка»

 

СПИСОК

педагогічних працівників ДНЗ №7 "Берізка", що  атестуються  у 2016-2017 н.р.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта

Спеціальність за дипломом

Рік попередньої атестації

Результати попередньої атестації

Курси підвищення кваліфікації

На що претендує

категорія

звання

Категорія

Звання

1

Буряновська Тетяна Володимирівна

Вища

Дошкільна педагогіка

2012

Встановлено  вищу кат., 

2015 – 2016

Підтвердження

вищої кат.

Встановлення звання «Вихователь-методист»

2

Барсукова Світлана Анатоліївна

Вища

Дошкільна педагогіка

2012

Встановлено першу категорію

2014 – 2015

Встановлення

вищої кат.

-

3

Василенко Анастасія Сергіївна

Вища

Дошкільна педагогіка

-

-

 

2015  

       

 

4

Бурчик Ірина Сергіївна

Вища

Дошкільна  педагогіка

 

-

2015 – 2016

Встановлення ІІ

 кат.

 

5

Іваненко Ірина Володимирівна

Вища

Дошкільна  педагогіка

- -

2015 - 2016

Встановлення ІІ категорії

 
                 

 

 

Графік роботи атестаційної комісії ДНЗ №7 "Берізка"
у 2016-2017 навчальному році

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні члени атестаційної комісії

1

Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Вересень

 Михайленко О.В.

 Кучеренко Ж.О

Посполіт Л.М.

Болтаєвська О.М.

Миколаєнко Н.І.

Отцевич Л.І.

Дука Л.В.

2

Оформити стенд з питань атестації

Жовтень

3

Розробити поради, пам’ятки для педагогів, які атестуються

Жовтень

4

Вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються

Відвідати та проаналізувати заняття та інші форми роботи з дітьми

Бурчик І.С.

 листопад

 Миколаєнко Н.І.

Михайленко О.В.

 

Буряновська Т.В.

Барсукова С.А..

 грудень

 Михайленко О.В.,

 Кучеренко Ж.О..

 

 

Василенко А. С.

січень

Михайленко О.В.,

 Болтаєвська О.М.

 

Іваненко І.В.

 лютий

 Михайленко О.В.,

Болтаєвська о.М.

Вивчити рівень знань, умінь і навичок дітей у групах, де працюють педагоги, що атенстуються

До 13 березня

 Михайленко О.В.,

Ознайомитися з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах тощо

До 13 березня

 Члени АК

 

5

Підготувати атестаційні матеріали працівників для розгляду їх на засіданнях атестаційної комісії

 до 1 березня

 Члени АК

6

Ознайомити працівників, які атестуються, з їхніми характеристиками (під підпис)

 до 6 березня

 Михайленко О.В.

7

Провести засідання атестаційної комісії

Про розгляд документів, що надійшли до атестаційної комісії; затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році

  9 жовтня

 Мазійчук С.М.

Про затвердження графіка роботи атестаційної комісії;

  15 жовтня

 Мазійчук С.М.

Про атестацію педагогічних працівників (підсумкове)

 до 31 березня

 Мазійчук С.М.

8

Оформити атестаційні листи. Другі примірники атестаційних листів видати працівникам під підпис

не пізніше трьох днів після атестації

 Мазійчук С.М.

9

Оформити матеріали за наслідками атестації (клопотання про присвоєння певним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання, про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»)

 До 1 квітня

 Михайленко О.В.