П`ятниця, 25.09.2020, 03:30
Вітаю Вас, Гість
 АТЕСТАЦІЯ
Атестація педагогічних працівників - це система заходів, 
спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної 
діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного 
працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється 
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 

 Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого 
безперервного підвищення рівня професійної компетентності 
педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, 
розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 

 Основними принципами атестації є відкритість та 
колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного 
працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його 
педагогічної діяльності. 

 Атестація педагогічних працівників навчальних та інших 
закладів є обов'язковою. 

 

СКЛАД АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ У 2019-2020 Н.Р.

Голова: Михайленко О.В., директор ЗДО №7 «Берізка»

Заступник: Бур яновська Т.В., вихователь-методист ЗДО №7 «Берізка»

Секретар: Кучеренко Ж.О., вихователь ЗДО №7 «Берізка»

 

Члени комісії:

Сапунова Т.В. – методист ММК

Дука Л.В., вчитель-логопед, голова ПК ЗДО №7 «Берізка»

Отцевич Л.І. –директор ЗДО №6 «Малятко»

Шарій Т.В. - практичний психолог ЗДО №7 «Берізка»

Ляшенко Л.О. - музичний керівник ЗДО №7 «Берізка»

Ружановська Л.В. – вихователь ЗДО №7 «Берізка»

 

СПИСОК

педагогічних працівників ЗДО №7 "Берізка", що  атестуються  у 2019-2020 н.р.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта

Спеціальність за дипломом

Рік попередньої атестації

Результати попередньої атестації

Курси підвищення кваліфікації

На що претендує

категорія

звання

Категорія

Звання

1

Шаповал Олена Олегівна

 вища  

Вчитель початкових класів, музики

2015

Підтверджено  вищу кат., звання

2019

Підтвердження

вищої кат.

+

2

Шкурська Олена Миколаївна

Вища

Дошкільна педагогіка

2016

Підтверджено  вищу кат., звання

 

2020

Підтвердження

вищої кат.

 

+

3

Кириченко Світлана Михайлівна

Вища

Дошкільна педагогіка

2015

Встановлено І категорію

 

2019 

       

Встановлення вищої категорії

4

Ненюк Людмила Іванівна Вища Дошкільна педагогіка 2012 Встановлено ІІ категорію 2020 Встановлення І категорії  
5 Богуш Ірина Миколаївна Вища Дошкільна педагогіка _ _ 2020 Встановлення ІІ категорії  
6 Бобир Валентина Петрівна Сер.сп. Дошкільна педагогіка 2015 Встановлено відповідність займаній посаді 2019 Встановлення відповідності  

 

 

Графік роботи атестаційної комісії ЗДО №7 "Берізка"
у 2019-2020 навчальному році

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні члени атестаційної комісії

1

Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Вересень

 Бур яновська Т.В.

 Ружановська Л.В.

Кучеренко Ж.О.

Ляшенко Л.О.

Отцевич Л.І.

Дука Л.В.

2

Оформити стенд з питань атестації

Жовтень

3

Розробити поради, пам’ятки для педагогів, які атестуються

Жовтень

4

Вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються

Відвідати та проаналізувати заняття та інші форми роботи з дітьми

Шкурська О.М.

 листопад

 Сапунова Т.В.

Отцевич л.І.

Ляшенко Л.О.

 

Кириченко С.М.

Ненюк Л.І.

Намоченко Н.А.

 грудень

 Михайленко О.В.,

 Ружановська Л.В..

Отцевич л.І.

 

Богуш І.М.

Бобир В.П.

січень

Бур яновська Т.В.,

 Кучеренко Ж.О..

Шаповал О.О.

 

лютий

Бур яновська Т.В.

Ляшенко Л.О.

Вивчити рівень знань, умінь і навичок дітей у групах, де працюють педагоги, що атенстуються

До 13 березня

 Бур яновська Т.В.

Ознайомитися з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах тощо

До 13 березня

 Члени АК

 

5

Підготувати атестаційні матеріали працівників для розгляду їх на засіданнях атестаційної комісії

 до 1 березня

 Члени АК

6

Ознайомити працівників, які атестуються, з їхніми характеристиками (під підпис)

 до 6 березня

 Михайленко О.В.

7

Провести засідання атестаційної комісії

Про розгляд документів, що надійшли до атестаційної комісії; затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році

  9 жовтня

 Михайленко О.В.,

Про затвердження графіка роботи атестаційної комісії;

  15 жовтня

 Михайленко О.В.,

Про атестацію педагогічних працівників (підсумкове)

 до 31 березня

 Михайленко О.В.,.

8

Оформити атестаційні листи. Другі примірники атестаційних листів видати працівникам під підпис

не пізніше трьох днів після атестації

 Михайленко О.В.,

9

Оформити матеріали за наслідками атестації (клопотання про присвоєння певним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання, про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»)

 До 1 квітня

 Бур яновська Т.В.