П`ятниця, 13.12.2019, 12:25
Вітаю Вас, Гість
 АТЕСТАЦІЯ
Атестація педагогічних працівників - це система заходів, 
спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної 
діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного 
працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється 
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 

 Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого 
безперервного підвищення рівня професійної компетентності 
педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, 
розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 

 Основними принципами атестації є відкритість та 
колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного 
працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його 
педагогічної діяльності. 

 Атестація педагогічних працівників навчальних та інших 
закладів є обов'язковою. 

 

СКЛАД АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ У 2018-2019 Н.Р.

Голова: Мазійчук С.М., зав. ЗДО №7 «Берізка»

Заступник: Михайленко О.В., вихователь-методист ЗДО №7 «Берізка»

Секретар: Кучеренко Ж.О., вихователь ЗДО №7 «Берізка»

 

Члени комісії:

Сапунова Т.В. – методист ММК

Дука Л.В., вчитель-логопед, голова ПК ЗДО №7 «Берізка»

Отцевич Л.І. –завідувач ЗДО №6 «Малятко»

Кузьмич Л.П. - вихователь ЗДО №6 «Малятко»

Шаповал О.О. - музичний керівник ЗДО №7 «Берізка»

Ружановська Л.В. – вихователь ДНЗ №7 «Берізка»

 

СПИСОК

педагогічних працівників ЗДО №7 "Берізка", що  атестуються  у 2018-2019 н.р.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта

Спеціальність за дипломом

Рік попередньої атестації

Результати попередньої атестації

Курси підвищення кваліфікації

На що претендує

категорія

звання

Категорія

Звання

1

Чорна Любов Миколаївна

 Середня спеціальна 

Дошкільна педагогіка

2014

Підтверджено  вищу кат., 

2018

Підтвердження

11 тарифного розряду

 

2

Болтаєвська Оксана Михайлівна

Вища

Вчитель початкових класів

2014

Встановлено вищу категорію

 

2018

Підтвердження

вищої кат.

 

 

3

Ющенко Інна  Василівна

Вища

Вчитель початкових класів

2014

Встановлено І категорію

 

2018  

       

Встановлення вищої категорії

4

Потужня Олена Михайлівна Вища Дошкільна педагогіка 2014 Встановлено І категорію 2018 Встановлення вищої категорії  
5 Лапа Валентина Валеріївна Вища Дошкільна педагогіка _ _ 2018-2019 Встановлення ІІ категорії  
6 Солонець Вікторія Володимирівна Вища Дошкільна педагогіка _ _ 2018-2019 Встановлення ІІ категорії  

 

 

Графік роботи атестаційної комісії ЗДО №7 "Берізка"
у 2018-2019 навчальному році

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні члени атестаційної комісії

1

Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Вересень

 Михайленко О.В.

 Ружановська Л.В.

Кучеренко Ж.О.

Шаповал О.О.

Отцевич Л.І.

Дука Л.В.

2

Оформити стенд з питань атестації

Жовтень

3

Розробити поради, пам’ятки для педагогів, які атестуються

Жовтень

4

Вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються

Відвідати та проаналізувати заняття та інші форми роботи з дітьми

Кузьмич Л.П.

Шелест І.А.

 листопад

 Сапунова Т.В.

Отцевич л.І.

Шаповал О.О.

 

Болтаєвська О.М.

Потужня о.М.

Ющенко І.В.

 грудень

 Михайленко О.В.,

 Ружановська Л.В..

 

 

Чорна Л.М.

Солонець В.В.

січень

Михайленко О.В.,

 Кучеренко Ж.О..

Кібальник Л.В.

Лапа В.В.

 

лютий

Михайленко О.В.

Дука Л.В.

Вивчити рівень знань, умінь і навичок дітей у групах, де працюють педагоги, що атенстуються

До 13 березня

 Михайленко О.В.,

Ознайомитися з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах тощо

До 13 березня

 Члени АК

 

5

Підготувати атестаційні матеріали працівників для розгляду їх на засіданнях атестаційної комісії

 до 1 березня

 Члени АК

6

Ознайомити працівників, які атестуються, з їхніми характеристиками (під підпис)

 до 6 березня

 Михайленко О.В.

7

Провести засідання атестаційної комісії

Про розгляд документів, що надійшли до атестаційної комісії; затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році

  9 жовтня

 Мазійчук С.М.

Про затвердження графіка роботи атестаційної комісії;

  15 жовтня

 Мазійчук С.М.

Про атестацію педагогічних працівників (підсумкове)

 до 31 березня

 Мазійчук С.М.

8

Оформити атестаційні листи. Другі примірники атестаційних листів видати працівникам під підпис

не пізніше трьох днів після атестації

 Мазійчук С.М.

9

Оформити матеріали за наслідками атестації (клопотання про присвоєння певним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання, про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»)

 До 1 квітня

 Михайленко О.В.