П`ятниця, 26.02.2021, 12:12
Вітаю Вас, Гість
 АТЕСТАЦІЯ
Атестація педагогічних працівників - це система заходів, 
спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної 
діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного 
працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється 
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 

 Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого 
безперервного підвищення рівня професійної компетентності 
педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, 
розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 

 Основними принципами атестації є відкритість та 
колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного 
працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його 
педагогічної діяльності. 

 Атестація педагогічних працівників навчальних та інших 
закладів є обов'язковою. 

 

СКЛАД АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ У 2020-2021 Н.Р.

Голова: Михайленко О.В., директор ЗДО №7 «Берізка»

Заступник: Бур яновська Т.В., вихователь-методист ЗДО №7 «Берізка»

Секретар: Кучеренко Ж.О., вихователь ЗДО №7 «Берізка»

 

Члени комісії:

Дука Л.В., вчитель-логопед, голова ПК ЗДО №7 «Берізка»

Отцевич Л.І. –директор ЗДО №6 «Малятко»

Шарій Т.В. - практичний психолог ЗДО №7 «Берізка»

Шаповал О.О. - музичний керівник ЗДО №7 «Берізка»

Болтаєвська Л.В. – вихователь ЗДО №7 «Берізка»

 

 

СПИСОК

педагогічних працівників ЗДО №7 "Берізка", що  атестуються  у 2020-2021 н.р.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта

Спеціальність за дипломом

Рік попередньої атестації

Результати попередньої атестації

Курси підвищення кваліфікації

На що претендує

категорія

звання

Категорія

Звання

1 Михайленко Оксана Василівна Вища Дошкільна педагогіка   2015 Підтверджено  вищу кат., звання 2019 Встановлення відповідності займаній посаді  

2

Ляшенко Людмила Олександрівна

 вища  

Вчитель початкових класів, музики

2016

Підтверджено  вищу кат., звання

2020

Підтверження вищої категорії

+

3

Бур яновська Тетяна Володимирівна

Вища

Дошкільна педагогіка

2017

Підтверджено  вищу кат., встановлено звання

 

2020-21

Підтверження вищої категорії

 

+

4

Посполіт Людмила Миколаївна

Вища

Дошкільна педагогіка

2016

Присвоєно вищу категорію

 

2020 

       

Підтверження вищої категорії

5

Дука Леся Василівна Вища Логопедія 2016 Підтверджено  вищу кат., звання 2020 Підтверження вищої категорії +
6 Ружановська Людмила Володимирівна Вища Дошкільна педагогіка 2016 Підтверджено  вищу кат., звання 2020 Підтверження вищої категорії +
7 Гнатенко Тетяна Миколаївна Вища Вч.укр. мови 2016 Присвоєно першу категорію 2020 Присвоєння вищої категорії  
8 Єфіменко Людмила Анатоліївна Вища Початкове неавчання 2016 Присвоєно першу категорію 2020 Присвоєння вищої категорії  
9 Слюсар Тетяна Григорівна Сер.сп. Дошкільна педагогіка 2016 Встановлено відповідність займаній посаді 2020 Встановлення відповідності займаній посаді  
10 Захаркова Ольга Миколаївна Вища Дошкільна педагогіка - - 2020-21 Присвоєння другої категорії  

 

 

 

 

Графік роботи атестаційної комісії ЗДО №7 "Берізка"
у 2020-2021 навчальному році

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні члени атестаційної комісії

1

Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників

  Вересень

 Бур яновська Т.В.,

 Отцевич Л.І.,

Кучеренко Ж.О.,

Шаповал О.О.,

Болтаєвська О.М.,

Дука Л.В.,

Шарій Т.В.

2

Оформити стенд з питань атестації

  Жовтень

3

Розробити поради, пам’ятки для педагогів, які атестуються

   Жовтень

4

Вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються

Відвідати та проаналізувати заняття та інші форми роботи з дітьми

Бур яновська Т.В.

Дука Л.В.

   Листопад

Шарій Т.В.,

Кучеренко Ж.О.

Ружановська Л.В.    Листопад

Бур яновська Т.В.,

Кучеренко Ж.О.,

Посполіт Л.М

Гнатенко Т.М.

Єфіменко Л.А.

Назарнко О.В.

Сердюк Н.В.

    Грудень

Бур яновська Т.В.,

Болтаєвська О.М.,

Отцевич Л.І.

 

Слюсар Т.Г.

Захаркова О.М.

      Січень

Бур яновська Т.В.,

 Дука Л.В.,

Шарій Т.В.

Ляшенко Л.О.

 

      Лютий

Бур яновська Т.В.,

Дука Л.В.,

Шаповал О.О.

Проаналізувати роботу вихователя- методиста Буряновська Т.В.      Лютий

Михайленко О.В.,

Отцевич Л.І.

Вивчити рівень знань, умінь і навичок дітей у групах, де працюють педагоги, що атенстуються

До 15 березня

 Бур яновська Т.В.

Ознайомитися з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах тощо

До 15 березня

 Члени АК

 

5

Підготувати атестаційні матеріали працівників для розгляду їх на засіданнях атестаційної комісії

 до 1 березня

 Члени АК

6

Ознайомити працівників, які атестуються, з їхніми характеристиками (під підпис)

 до 6 березня

 Бур яновська Т.В.

7

Провести засідання атестаційної комісії

Про розгляд документів, що надійшли до атестаційної комісії; затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році

  9 жовтня

 Михайленко О.В.

Про затвердження графіка роботи атестаційної комісії;

  15 жовтня

 Михайленко О.В.

Про атестацію педагогічних працівників (підсумкове)

 до 31 березня

 Михайленко О.В.

8

Оформити атестаційні листи. Другі примірники атестаційних листів видати працівникам під підпис

не пізніше трьох днів після атестації

 Михайленко О.В.

9

Оформити матеріали за наслідками атестації (клопотання про присвоєння певним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання, про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»)

 До 1 квітня

 Бур яновська Т.В.