П`ятниця, 26.02.2021, 12:23
Вітаю Вас, Гість

 Англійський письменник Оскар Уальд сказав: «Кращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими.» Саме бажання зробити дітей щасливими є головним вектором у роботі педагогічного колективу ЗДО №7 «Берізка»

У  закладі дошкільної освіти № 7 «Берізка»  функціонує 11 груп: 2 – для дітей раннього віку та 9 – для дітей дошкільного віку, в яких виховується та навчається 300 малят. Весь колектив: директор, вихователь-методист, медсестра, вчитель-логопед, практичний психолог, музичні керівники, вихователі, завгосп, помічники вихователів, кухарі та інші працівники дбають про створення якнайкращих умов для малечі.

 Заклад дошкільної освіти № 7 «Берізка» задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти.

Діяльність нашого закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.

 Зміст роботи дошкільного закладу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється відповідно до Освітньої програми для дітей від двох до семи років "Дитина"". 

 Навчальний рік в дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня. За дитиною зберігається місце в дитячому садку на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також на оздоровчий період (75 днів).

 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється на підставі:

  •  заяви одного з батьків або особи, яка їх замінює;
  •  медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати заклад освіти;
  •  медичної довідки про епідеміологічне оточення;
  •  картки профілактичних щеплень;
  •  копії свідоцтва про народження дитини;
  •  копії документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №7 «БЕРІЗКА»

 

  1. Формування духовних цінностей дошкільнят, прищеплення їм загальнолюдських моральних чеснот і принципів.
  2. Становлення національно-патріотичної самосвідомості дітей дошкільного віку в процесі накопичення досвіду емоційного сприйняття та осмислення певних особистісних явищ.
  3. Активізація пізнавальної діяльності дошкільнят, формування та розширення їхніх уявлень про навколишній світ, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

Заклад дошкільної освіти №7 «Берізка» свою діяльність будує на  основі таких нормативно-правових документів: