Субота, 05.12.2020, 13:59
Вітаю Вас, Гість

 Англійський письменник Оскар Уальд сказав: «Кращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими.» Саме бажання зробити дітей щасливими є головним вектором у роботі педагогічного колективу ЗДО №7 «Берізка»

У  закладі дошкільної освіти № 7 «Берізка»  функціонує 11 груп: 2 – для дітей раннього віку та 9 – для дітей дошкільного віку, в яких виховується та навчається 300 малят. Весь колектив: директор, вихователь-методист, медсестра, вчитель-логопед, практичний психолог, музичні керівники, вихователі, завгосп, помічники вихователів, кухарі та інші працівники дбають про створення якнайкращих умов для малечі.

 Заклад дошкільної освіти № 7 «Берізка» задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти.

Діяльність нашого закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.

 Зміст роботи дошкільного закладу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється відповідно до Освітньої програми для дітей від двох до семи років "Дитина"". 

 Навчальний рік в дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня. За дитиною зберігається місце в дитячому садку на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також на оздоровчий період (75 днів).

 

Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється на підставі:

 •  заяви одного з батьків або особи, яка їх замінює;
 •  медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати заклад освіти;
 •  медичної довідки про епідеміологічне оточення;
 •  картки профілактичних щеплень;
 •  копії свідоцтва про народження дитини;
 •  копії документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №7 «БЕРІЗКА»

 

 1. Формування духовних цінностей дошкільнят, прищеплення їм загальнолюдських моральних чеснот і принципів.
 2. Становлення національно-патріотичної самосвідомості дітей дошкільного віку в процесі накопичення досвіду емоційного сприйняття та осмислення певних особистісних явищ.
 3. Активізація пізнавальної діяльності дошкільнят, формування та розширення їхніх уявлень про навколишній світ, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

Заклад дошкільної освіти №7 «Берізка» свою діяльність будує на  основі таких нормативно-правових документів:

 • Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-ХІІІ.
 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (зі змінами).
 • Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки».
 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та сорту України (№ 615 від 22.05.2012р.)
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641).
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305).
 • Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234).
 • Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446).
 • Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти.
 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників.
 • Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах.
 • Статут дошкільного навчального закладу №7 «Берізка».
 • Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина».
 • Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
 • Програма національно - патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина».
 • Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі».
 • Програма «Англійська мова для дітей дошкільного віку».
 • Інструктивно-методичні рекомендації:
 • Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період (лист від 16.03.2012 №1/9-198).
 • Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період (лист від 28.05.2012 №1/9-413).
 • Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах (лист від 02.09.2016 №1/9-454).
 • Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах (лист від 02.09.2016 №1/9-456).
 • Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах (лист від 25.07.2016 №1/9-396).
 • Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців (лист від 11.10.2017 №1/9-546).
 • Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист від 19.04.2018 №1/9-249).
 • Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти (лист від 14.02.2019 №1/11-1491).