Неділя, 20.09.2020, 05:55
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2015 » Вересень » 23 » звіт керівника закладу
13:58
звіт керівника закладу

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Мазійчук Світлана Михайлівна, завідувач дошкільного навчального закладу №7 «Берізка», звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2014-2015 навчальний рік.

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

В 2014-2015 навчальному році в  дошкільному навчальному закладі №7 «Берізка» функціонувало 11 груп, в яких виховувалося 319 дітей, із них дітей раннього віку - 56, дошкільного віку - 263. Укомплектованість груп була проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків.

Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти забезпечувалася освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена Міністерством освіти і науки України та схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах. В роботі керувалися  Програмою виховання і навчання дітей «Дитина», Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Завдяки творчому, неформальному підходу педагогів до своєї справи в садочку було створено таке розвивальне середовище, яке максимально забезпечило умови для того, щоб діти успішно набували тут навичок практичного життя, збагачували свій індивідуальний досвід, розвивали загальні здібності: розумові, комунікативні, організаторські, конструктивні тощо.

Дошкільний навчальний заклад №7 «Берізка» повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Усі педагоги мають спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров`я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.

 У 2014-2015 навчальному році освітній процес в ДНЗ №7 «Берізка» забезпечували 28 педагогічних працівники, всі педагоги мають відповідну фахову освіту (24 педагоги мають повну вищу освіту, 4 – неповну вищу). Серед педагогів закладу 7 маю педагогічне звання «Вихователь-методист», 12 – вищу кваліфікаційну категорію, І категорію мають 5 педагоги, ІІ категорію - 6 педагоги, кваліфікаційну категорію спеціаліст – 5; мають стаж роботи  від 5 до 10 років - 5 педагогів, від 10-20 років - 9 педагогів, від 20-25 років  - 7, від 25 років та більше - 7 педагогів. В цьому році пройшли курсову перепідготовку вихователі Шкурська О.М., Посполіт Л.М., Гнатенко Т.М., Слюсар Т.Г., Єфіменко Л.А., Черненька О.А., Барсукова С.А., Ненюк Л.І., муз керівник Ляшенко Л.О., вчитель-логопед Дука Л.В. Пройшли атестацію вихователі Бобир В.П., Кириченко С.М., муз керівник Шаповал О.О., практичний психолог Шарій Т.В., вихователь-методист Михайленко О.В.  Всі педагоги володіють державною мовою. Розстановка кадрів умотивована, всі педагоги працюють за фахом, забезпечується наступність в роботі.

У 2014-2015 н.р. педагогічний колектив ДНЗ №7 «Берізка» поглиблено працював над розв’язанням таких педагогічних проблемам:

  1. Активізація пізнавальної діяльності дошкільнят, формування та розширення їхніх уявлень про навколишній світ, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей  під час прогулянок у природу.
  2. Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова.
  3. Формування духовних цінностей дошкільнят, прищеплення їм загальнолюдських моральних чеснот і принципів.

Комплекс методичної та організаційно-педагогічної роботи сприяв продуктивному вирішенню поставлених на початку навчального року завдань перед колективом. Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі базувалася таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

Основна методична проблема 2014-2015 н.р. «Впровадження інноваційної педагогічної діяльності на основі гуманістично-зорієнтованих педагогічних ідей і технологій, спрямованих на актуалізацію пізнавальних потреб особистості дитини».

В роботі з педколективом впроваджувалися масові форми роботи: педради, педагогічні читання, семінари, методоб'єднання; групові: семінари - практикуми, майстер-класи, творчі групи та індивідуальні форми роботи. При проведенні масових форм роботи використовувалися традиційні і інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад. Педагогічні ради актуальні, періодичні. Рішення педагогічних рад виконуються, заведені картки контролю виконання рішень педагогічних рад.

Контроль за освітнім процесом був спрямований на систематичне вивчення стану роботи педагогічних працівників, виконання програми виховання і навчання дітей дошкільного віку і надання вчасної допомоги педагогам.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

В дошкільному закладі створені умови, які сприяють пізнавальній, дослідницькій, експериментальній діяльності дітей. Вихователі  дошкільного закладу стимулюють інтерес дітей до предметів та явищ, розвивають їхню допитливість. Вихователями розроблені проекти навчально-виховної роботи, проведені  моніторингові  дослідження.

Продовжувалася робота колективу в статусі експериментального навчального закладу регіонального рівня з теми «Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям», зокрема, проведено семінар «Підвищення екологічної компетентності педагогів», укладено методичний посібник «Ознайомлення дошкільнят з природою під час прогулянок  у дошкільному навчальному закладі», зібрано конспекти занять, розваг на екологічну тематику. 

У закладі протягом року проводилися: свята («Здрастуй,любий наш садок!», «Осінній вернісаж», «Як святий Миколай людям допоміг», «Ялинка – чарівниця у гості кличе всіх», Свято 8 березня «Про матусю пісню ми вам заспіваємо», Випуск-2015 «Ми садочок свій у школі не забудемо ніколи»); розваги («Андріївські вечорниці», «Різдвяна казка», «Великодні дзвони» тощо); виставки дитячих робіт та спільних робіт дітей з батьками «Руками творяться дива»; екологічні проекти «Допоможемо птахам узимку», «Вітаміни на підвіконні», «День берізки»; тематичні тижні «Діти і мистецтво», «Вшануємо Великого Тараса», «Безпеки життєдіяльності».

Свої  відносини з дітьми  вихователі будували на основі педагогіки  співробітництва та гуманізму, використовуючи  особистісно-орієнтований підхід до виховання та навчання дітей.

Значна  увага протягом навчального року приділялася розвитку творчих здібностей дошкільників, пізнавальної активності, допитливості,  використанню  нестандартних форм і методів роботи.

Педагоги дошкільного закладу створили позитивну психологічну атмосферу у групах, прихильно ставляться до дитини, щоб вона мала відчуття захищеності, знала любов і турботу. Головним є те, що ДНЗ прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Педагоги заохочували, підтримували та позитивно оцінювали конструктивні самостійні намагання дитини, висловлювали довіру до її можливостей, спонукали спостерігати, розмірковувати, досліджувати, діяти відповідально, чинити по совісті. Все це сприяло формуванню у вихованців елементарної дитячої картини світу, цілісного її образу, компетентної поведінки.

По закінченні навчального року у молодших, середніх та старших  групах були проведені контрольні заняття,   які показали оптимальний рівень засвоєння дітьми програмових вимог. Найкращі результати показали вихованці груп: молодша «Веселка»     (вих.. Болтаєвська О.М. – математика, Барсукава С.А. – розвиток мовлення), молодша «Волошка» (вих.. Посполіт Л.М. – математика, Бобир В.П. – розвиток мовлення), середня «Казка» (вих.. Ющенко І.В. – математика, природа, Гнатенко Т.М. - розвиток мовлення), середня «Малинка» (вих.. Кравченко К.І. – математика), середня «Буратіно» (вих.. Черненька о.А. – математика, Кириченко С.м. – розвиток мовлення), старша «Золота рибка» (вих. Бур’яновська Т.В. – розвиток мовлення, природа, Чорна Л.М. – математика), старша «Віночок» (вих. Миколаєнко Н.І. – математика, Богуш І.М. – розвиток мовлення), старша «Зернятко» (вих. Слюсар Т.Г. – розвиток мовлення, Потужня О.М. – математика).

Формування всіх складових психологічної готовності дитини до школи (інтелектуальної, мотиваційної, соціальної, фізіологічної, емоційно-вольової) здійснювалось в певній системі. Педагоги при підготовці старших дошкільнят до навчання в школі, велику увагу приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а найголовніше – створювали для дитини умови для формування здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити роботу до кінця, що є важливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

Психологом Шарій Т.В. було проведено вивчення рівня психологічної готовності до навчання у школі вихованців старших груп. Для цього були використані традиційні методики: тест Керна-Ієрасика, що складається з трьох субтестів: «Намалюй людину», «Я їм суп», «Змалюй крапки», тести «Графічний диктант» та «Вербальне мислення». Результати такі:

«Віночок»

(31 дітей)

«Золота рибка»

(29 дітей)

«Зернятко»

(27 дітей)

В – 23 дітей (72%)

С – 7 дітей (25%)

Н –1 дитина (3%)

В –21 дитина (71%)

С –7 дітей (24%)

Н –1 дитина (3%)

В –16 дітей (59%)

С – 9 дітей (33%)

Н – 2 дітей (8%)

 

Випускники ДНЗ №7 «Берізка» зазвичай достатньо добре адаптуються до умов навчання у школі. Педагогічний колектив підтримує зв'язок з вчителями шкіл, у які поступають наші випускники. Результати обстеження випускників нашого дитячого садка практичним психологом Шарій Т.В. свідчать про достатній рівень самостійності, емоційності, самодисципліни, здатності до пізнавальної діяльності, учбової активності та комунікативних навичок.

Питання готовності дитини до школи та рівень шкільної зрілості старших дошкільників постійно стоїть на контролі завідувача ДНЗ та вивчається, аналізується спільно с практичним психологом, вихователями старших груп.

На належному рівні вирішувались питання щодо наступності роботи ДНЗ і початкової школи. Проводились зустрічі вихователів та вчителів початкових класів за «круглим столом». Організували взаємовідвідування занять та уроків.

Така спільна діяльність допомагає дітям легко адаптуватися до навчання у школі, педагогам – разом вирішити складні питання наступності дитячого садка та початкової школи.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

· батьківські збори;

· індивідуальні консультації різних спеціалістів;

· виготовлення саморобок разом з дітьми;

· спільні виставки, участь у календарних святах, спортивних розвагах;

· батьківські суботники;

· Дні відкритих дверей;

· надання благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних матеріально-технічних умов щодо перебування дітей у закладі.

 

Велика робота була спрямована на охорону життя та здоров’я дітей. Дана проблема вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання  у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. Використання нестандартних прийомів, сучасних технологій, а саме: психогімнастики, релаксації, масажів, вправ на корекцію дихання, емоційних ігор допомогло нормалізувати емоційний стан дітей.

 

Організація харчування в дошкільному закладі здійснювалася  на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (стаття 35), «Про охорону дитинства» (стаття 5), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227  та Змінами до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством охорони здоров’я України від 26.02.2013  № 202/165.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 7.04.2015 № 404 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» та наказу відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради від 27.05.2015 №77/01-08 «Про виконання наказу МОН від 7.04.2015 № 404 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» встановлена батьківська плата у розмірі 60% від вартості харчування. Звільнені від оплати за харчування діти учасників АТО (14 дітей)  та діти з сімей, що мають статус малозабезпечених (13 дітей), 50% вартості оплачують батьки дітей з багатодітних родин (2 дітей).

В дошкільному закладі витримується 3-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування в ДНЗ складено примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджено із санітарно-епідеміологічною службою і затверджено керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Не приймаються та не використовуються в ДНЗ м'ясо та яйця водоплавної птиці, субпродукти (крім печінки), свинина, річкова та копчена риба, гриби, соуси, майонез, вироби швидкого приготування, квас, кава натуральна, кремові вироби. Також не використовуються продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, консерванти.

Середньомісячний відсоток норм харчування за 9 місяців 2014-2015 навчального року становило: м’ясо – 90% ; риба – 89%; олія – 100%; масло вершкове – 100%; молоко – 74%; сир кисломолочний – 50%; яйце – 53%; цукор – 83%; фрукти – 20%; картопля – 100%; овочі – 100%; сік фруктовий – 80%; крупи – 100% ( середній показник 75 %)

Стан роботи щодо організації харчування в ДНЗ було обговорено на виробничих нарадах, на нараді при завідувачі та відображено  у наказах  по закладу. Постачання продуктів харчування в цілому здійснювалося задовільно.

Технологічне та холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту та 4 тарифний розряд, шеф-кухар – 5 тарифний розряд. Періодично проводиться атестація робочих місць.

Впродовж року проводилась правоосвітня та правовиховна робота з батьками. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000р. № 1/9-352, від 04.10.2007р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ  розроблені певні заходи, а саме:

· працює консультативний центр для батьків вихованців, які не відвідують ДНЗ;

· надання методичної і консультативної допомоги сім'ї, включення батьків у процес виховання, навчання та реабілітації дитини;

· формування соціально-педагогічної компетенції сім'ї у вирішенні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

· створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

Педагоги проводили роз'яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти.

 

Систематично проводилася робота з профілактики дорожньо-транспортного травматизму, вихователі поступово ускладнювали програмові вимоги, враховуючи здібності та вік дітей. Значне місце відводили практичним формам навчання: спостереженню, екскурсіям, цільовим прогулянкам. Проводили тематичні заняття в групах, закріпляючи знання отримані в різних видах діяльності.

З метою виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят працювала творча лабораторія «Безпека дитини та обов’язки дорослих».

Протягом 2014-2015 навчального року дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу не було.

Значна увага приділялась питанню правового виховання дітей. Бо діти ще від народження мають усі основні свободи та невід’ємні права кожної людини. В дошкільному закладі створені умови для фізичної, психологічної та емоційної захищеності дітей. За 2014-2015 н.р. у ДНЗ не було зафіксовано випадків жорсткого поводження з дітьми у родинах.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж Звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у завідувача порушувались питання працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного закладу, видача довідок.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, постійно поповнюється власний веб-сайт. Інформація розрахована на батьків: новини, об’яви, консультації, рекомендації, фото, виставки, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

Щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням відбувається контроль за дотриманням працівниками вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією. Вимоги визначені інструкціями праці, які затверджені керівником.

В ДНЗ створені належні, безпечні і здорові умови праці відповідно до Закону України від 21 листопада 2002 р. № 229-ІV «Про охорону праці».

Випадків травмування працівників ДНЗ під час роботи у 2014-2015 роках не було.

Матеріальна база ДНЗ у задовільному стані. Оснащення усіх приміщень відповідає нормативним вимогам. Технічне становище будівлі задовільне.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ були використані:

Бюджетні кошти (294 000 грн - встановлення 64 енергозберігаючих вікон, 10 000 грн – заміна вхідних дверей, 10 000 грн – придбання будівельних матеріалів для поточних ремонтів, 6 000 грн – придбання комп’ютера)

Спонсорські кошти від Благодійного фонду «Родина» - 5 000 грн (придбано лінолеум)

Батьківські кошти – 22 585 грн (10 000 грн – встановлення ще одних вхідних дверей, 5 000 грн – будівельні матеріали, 1 500 грн - ремонт витяжки на харчоблоці; 1 200 грн – ремонт костюмерної кімнати для кімнати для роздягання працівників харчоблоку; 1 200 грн – косметичний ремонт музичної зали; 1 250 грн – ремонт центрифуги на пральні; 1 775 грн – виготовлення москітних сіток на вікна, 660 грн - пісок)

У групі «Золота рибка» виконано ремонт туалетної кімнати та буфетної, придбано меблі. У групі «Зернятко» придбано нові меблі (стінка, буфетна).

У групі «Віночок» придбано нові ліжка та постіль.

У всіх групах проведено косметичні ремонти, придбано нові іграшки та ігри.

 

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, керівник закладу, допомагаю їм в усьому.

 

 

Переглядів: 497 | Додав: Берізка7 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]